Popo morales 3

SIGUN SR POPO MORALES GOBIERNUNAN MESTER TUMA AGRIKULTURA NA SERIO, MIENTRAS KU HENDENAN KU TIN KUNUKU TA HUSANDO ESAKINAN PA DIBERTISHON I NO TA PRODUSI NADA PA POR KOME FOR DI DJE.

SHOW MORE