Onderzoek op Klein Bonaire door archeoloog Konrad Antczak

Konrad Antczak een venezolaanse archeoloog, deed een twee weken onderzoek op Klein Bonaire