Hoben Luiginio Molina a saka videoclip di su kompsishon ‘mita manda’.

Notisia Nos TV a sostene un entrevista ku e hoben Luiginio Molina kende huntu ku e agrupashon Foyan Boyz a saka un tremendo video clip di su komposishon mas resiente, ‘mita manda’.