Chachacha Beach renobashon

Waf di Chachacha Beach ainda no ta kompletamente kla, pero esaki no a stroba un grupo di hoben disfruta di e renobashon di e waf di Chachacha. Notisia NosTV a aserka i kombersa ku e hombenan kende ta hopi kontentu ku e waf nobo.