Tio Ali 3

TIO ALI TA EDUKA MUCHA NA UN FORMA RITMIKO PERO KU PARTISPASHON DI E MUCHANAN, TIO ALI TA KONTA SU EKPSERENSIA KU E FORMA DI EDUKA RITMIKO.