Wounded Warriors 1

AYERA TABATIN BISHITA DI E HEROWENAN DI WOUNDED WARRIORS SERKA GOBIERNU DI BONEIRU. NA E OKASHON DIPUTADO DIPUTADO NINA DEN HEYER A DIRIGI PALABRA, GRADISIENDO E ORGANISADONAN DI E PROGRAMA PA KONFIA DEN BONEIRU, TAMBE E HEROWENAN PA NAN SAKRIFISIO I KURASHI.