Wall of Fame MCB Bonaire 2019

MCB A DESVELA E “WALL OF FAME” DI E DEPORTISTANAN KU MAS A DESTAKA DURANTE DI AÑA 2018. DIREKTOR DI MCB LEONARD DOMACASSE A HIBA PALABRA DURANTE E AKTO OFISIAL.