NNTV HEADER


Popo morales 3

SIGUN SR POPO MORALES GOBIERNUNAN MESTER TUMA AGRIKULTURA NA SERIO, MIENTRAS KU HENDENAN KU TIN KUNUKU TA HUSANDO ESAKINAN PA DIBERTISHON I NO TA PRODUSI NADA PA POR KOME FOR…


Popo Morales 2

GOBIERNU DI BONEIRU NO TA HASIENDO NADA PA E PROBLEMANAN KU KRIO DI BESTIA KU TIN PA FALTA DI HOOI, SIENDO KU BONEIRU TIN SU PROPIO YERBA KU POR PLANTA…


Wikipedia 1

WIKIPEDIA TA KONSISTI DI HINTER UN KOMUNIDAT KU TA KONTROLA I ADAPTA E INFORMASHON KU TA PONE RIBA E SITEMA DI WIKIPEDIA, SRA DE GUES TA INVITA TUR HENDE KU…


Wikipedia 2

WIKIPEDIA TA KONSISTI DI HINTER UN KOMUNIDAT KU TA KONTROLA I ADAPTA E INFORMASHON KU TA PONE RIBA E SITEMA DI WIKIPEDIA, SRA DE GUES TA INVITA TUR HENDE KU…