Notisia NosTV

Popo morales 3

SIGUN SR POPO MORALES GOBIERNUNAN MESTER TUMA AGRIKULTURA NA SERIO, MIENTRAS KU HENDENAN KU TIN KUNUKU TA HUSANDO ESAKINAN PA DIBERTISHON I NO TA PRODUSI NADA PA POR KOME FOR DI DJE. SHOW MORE

Popo Morales 2

GOBIERNU DI BONEIRU NO TA HASIENDO NADA PA E PROBLEMANAN KU KRIO DI BESTIA KU TIN PA FALTA DI HOOI, SIENDO KU BONEIRU TIN SU PROPIO YERBA KU POR PLANTA PA SIRBI KOMO KUMINDA DI BESTIA.

Wikipedia 1

WIKIPEDIA TA KONSISTI DI HINTER UN KOMUNIDAT KU TA KONTROLA I ADAPTA E INFORMASHON KU TA PONE RIBA E SITEMA DI WIKIPEDIA, SRA DE GUES TA INVITA TUR HENDE KU TA INTERESA PA PARTISPA NA E KURSO AKI.

Wikipedia 2

WIKIPEDIA TA KONSISTI DI HINTER UN KOMUNIDAT KU TA KONTROLA I ADAPTA E INFORMASHON KU TA PONE RIBA E SITEMA DI WIKIPEDIA, SRA DE GUES TA INVITA TUR HENDE KU TA INTERESA PA PARTISPA NA E KURSO AKI.

Sra Mona Pourier 106 aña

NOTISIA NOS TV TABATA NA SELEBRASHON DI SRA MONA POURIER KENDE A KUMPLI 106 AÑA DI BIDA, BIRANDO ASINA E HABITANTE DI MAS BIEUW NA BONEIRU. NOTISIA NOS TV TIN E SIGIENTE REPORTAHE.