Entrevista ku artista Boneriano Ir-Sais. (Part2)

Mas alew Ir-Sais a konta nos proyekto ku e ta hasiendo na Boneiru pa Boneiru kaminda e ta pidi partispashon di tur gremio na Boneiru. Ir-Sais ta duna mas detaye di esaki.