Renovashon waf Cha-cha-cha

Havenmeester sr.Gunther Flanegin tambe tabata na e sitio i a splika nos kiko ta e prosedura ku ta hibando pa drecha e waf di Cha-cha-cha,. Pero tambe e desaroyo pa e otro dos piernan ku tin pendiente.