Seshon kultural di master plan 2030 Part2

GOBIERNU AKTUAL TIN KULTURA KOMO UN DI E PILANAN DI SUMA IMPORTANSIA PA LOKE TA TRATA E PLAN 2030 PA BONEIRU. DIPUTADO DEN HEYER TA AMPLIA.