Krus Kora Boneiru Sunfish Championship

DURANTE DI E KOMPETENSIA MUNDIAL DI SUNFISH NOS A KOMBERSA KU BOLUNTARIO DI KRUS KORA KU A SPLIKA NOS KIKO TA SU TRABOW NA E KOMPETENSIA MUNDIAL DI SUNFISH, PERO BANDA DI ESAKI ELA PIDI TUR HENDE PA TENE KUENTA KU OLA DI KALOR KU TA PASANDO NA NOS ISLNAN I TA KONSEHA PA BEBE HOPI AWA